Forum for vitenskap og demokrati
Kari Tove Elvbakken og Terje Finstad: Olje – vitenskap og en ny kunnskapsøkonomi

Kari Tove Elvbakken og Terje Finstad: Olje – vitenskap og en ny kunnskapsøkonomi

October 15, 2021

Dette er en historie om oppdagelsen av oljen, satsing på oljeforskning på 1980-tallet og kontroverser om oljeforskningens plass ved universitetet fra først på 2000-tallet – og omdanningen til energiforskning og bærekraftmål. Dette er en historie om grunnforskning, oljeselskap, teknologi, utdanning og om konflikter og universitetsstrategier.  

Kari Tove Elvbakken er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB.
Terje Finstad er førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.
Begge gir bidrag til verket Vitenskap og vitenskapshistorier, Universitetet i Bergen 75 år

Universitetet i statens tjeneste? - foredrag av Hege Roll-Hansen

Universitetet i statens tjeneste? - foredrag av Hege Roll-Hansen

October 11, 2021

Hva er forholdet mellom kunnskap og politikk? Hvordan har forskerne ved UiB påvirket – og latt seg påvirke av – dette forholdet?

 

«Utviklingen ved UiB er et veldig godt eksempel på sammenhengen mellom fag og politikk» hevder Hege Roll-Hansen. Men er dette et godt eksempel på hvordan denne sammenhengen bør organiseres?

Hege Roll-Hansen
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Universitetet i Sørøst-Norge

Hege Roll-Hansen er historiker, ansatt ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Hun er medforfatter til UiBs kommende 75 års jubileumshistorie.

Tid: Onsdag 22. september. Frokost fra 08.00 – foredrag med diskusjon fra 08.30 til 10.00
Sted: Universitetsmuseet (inngang gjennom Christie kafé)
MøtelederTor Halvorsen

Har partiene noen universitetspolitikk?

Har partiene noen universitetspolitikk?

September 1, 2021

Er det noen forskjell å snakke om? Hvem tar vitenskapenes kår på alvor? Vi har invitert Arbeiderpartiet, Rødt og Venstre til debatt.

I programmene til stortingsvalget heter det, både hos den ene og den andre, at det gjelder å styrke grunnbevilgningen til forsking, redusere bruken av midlertidige ansettelser, gjenreise tilliten til fagfolkene osv. Hva betyr dette, nærmere bestemt, hvordan forplikter det?

Tre politikere stiller til debatt: Peter Hatlebakk (Ap), Solveig Schytz (Venstre) og Sofie Marhaug (Rødt).

To representanter for fagforeningene hjelper til med å grille dem: Steinar Vagstad (Forskerforbundet) og Jørgen Melve (NTL).

Møteledere: Tor Halvorsen og Anders Johansen

Ivar Hippe: Korstoget mot velferdsstaten

Ivar Hippe: Korstoget mot velferdsstaten

August 30, 2021

De siste tre-fire tiårene er politisk-demokratiske ordninger i mange sammenhenger blitt erstattet av markedsløsninger og privat konkurranse. Resultatet har vært økende forskjeller, svekkede velferdsordninger, mer utrygge arbeidsforhold. Hva var tanken med alle disse reformene, hvor kom kunnskapene fra?

I sin siste bok har Ivar Hippe gitt et tidsbilde av den markedsradikale eller «nyliberale» bevegelsen, slik den er organisert i et internasjonalt nettverk av tenketanker. Gjennom deltakelse på konferanser og intervjuer med ledende skikkelser har han avdekket et politisk maskineri utenfor partiene, og vist konsekvensen i det ideologiske engasjementet som ligger til grunn og de økonomiske interessene som står bak. 

Ivar Hippe har bakgrunn som journalist, forfatter og konsulent. Han har bl.a. vært politisk rådgiver for LO-leder Valla, og sjefredaktør for magasinet Økonomisk Rapport. I år er han aktuell med boken Korstoget mot velferdsstaten. På innsiden av nyliberale tenketanker

Møteleder:  Anders Johansen

De liberale tenktetankenes angrep på velferdsstaten - Intervju med Ivar Hippe

De liberale tenktetankenes angrep på velferdsstaten - Intervju med Ivar Hippe

August 28, 2021

Ivar Hippe blir intervjuet av Anders Johansen om boken Korstoget mot velferdsstaten: På innsiden av nyliberale tenketanker som kom ut i 2021. Intervjuet ble gjennomført ved Læringslabben, UiB, i etterkant av møte i Forum for vitenskap og demokrati. Opptak av møte finner du også her.

Klimasøksmålet og dommen i Høyesterett - en paneldebatt

Klimasøksmålet og dommen i Høyesterett - en paneldebatt

January 28, 2021

Greenpeace og Natur og Ungdom stevnet staten for å stoppe fremtidig oljeleting og bidra til å redde klimaet for kommende generasjoner.

Like før jul falt Høyesteretts dom i klimasøksmålet. Staten fikk medhold i at Grunnloven § 112 ikke var krenket gjennom utlysning av 23. konsesjonsrunde. Hvilken betydning har Grunnlovens miljøparagraf da med tanke på et av tidens viktigste spørsmål, og hvilken betydning har dommen i Høyesterett? 

Til samtale om dette har vi invitert fire engasjerte jurister:
Professor Hans Petter Graver (UiO)
Forlagsredaktør Marius Gulbranson Nordby (Fagbokforlaget)
Professor Eirik Holmøyvik (UiB)
Professor Sigrid Eskeland Schütz (UiB)

Møteleder: Henriette Sinding Aasen

Aksel Tjora: Universitetskamp

Aksel Tjora: Universitetskamp

March 23, 2020

Aksel Tjora er redaktør for boka Universitetskamp.  30 akademikere skriver her om framveksten av en ekstern kontroll og en indre disiplinering som gradvis har begrenset universitetsdemokratiet, det kollegiale samholdet og den akademiske friheten.

Det såkalte Aune-utvalget har nylig lagt fram en rekke forslag om styring og ledelse. Tjora spør heller: Hva kan vi gjøre for å styrke fagfellesskapet i en tid preget av New Public Management? Har ikke akademikerne evne til selv å bestemme hva som er relevant kunnskap? Hvordan bør universitetene organiseres for å støtte, ikke styre, det akademiske arbeid og det kollegiale fellesskapet?

Møteleder: Tor Halvorsen

Ansvarlig for podcast: Ingjald Pilskog

Foto/ill.: UiB Flickr - Magnus Halsnes
Intervju av Anja Salzmann om overvåkningssamfunnet

Intervju av Anja Salzmann om overvåkningssamfunnet

February 24, 2020

Anja Salzmann er stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Hun diskuterer boken Surveillance Capitalism av Shoshana Zuboff. Boken har fått mye oppmerksomhet. Den kritiserer de store teknologiselskapene for å samle personlig informasjon på måter som er ugjennomsiktige for brukerne, og for å utnytte den som fri råvare til kommersielle formål. Personvernet krenkes på denne måten, vår frihet som selvstendige, autonome individer undergraves. Slik tegnes et bilde av en ny form for kapitalisme basert på overvåking, kontroll og manipulasjon, som også kan sies å undergrave demokratiet. Hvor treffende er denne kritikken?

Omtale i The Guardian:  Shoshana Zuboff: ‘Surveillance capitalism is an assault on human autonomy’

Intervju med Shoshana Zuboff: Shoshana Zuboff on the Undetectable, Indecipherable World of Surveillance Capitalism | Centre for International Governance 

Anja Salzmann og Dag Elgesem: Overvåkingskapitalismen som demokrati-utfordring

Anja Salzmann og Dag Elgesem: Overvåkingskapitalismen som demokrati-utfordring

February 24, 2020

Boken Surveillance Capitalism av Shoshana Zuboff har fått mye oppmerksomhet. Den kritiserer de store teknologiselskapene for å samle personlig informasjon på måter som er ugjennomsiktige for brukerne, og for å utnytte den som fri råvare til kommersielle formål. Personvernet krenkes på denne måten, vår frihet som selvstendige, autonome individer undergraves. Slik tegnes et bilde av en ny form for kapitalisme basert på overvåking, kontroll og manipulasjon, som også kan sies å undergrave demokratiet. Hvor treffende er denne kritikken?

Omtale i The Guardian: Shoshana Zuboff: ‘Surveillance capitalism is an assault on human autonomy’

Intervju med Shoshana Zuboff: Shoshana Zuboff on the Undetectable, Indecipherable World of Surveillance Capitalism | Centre for International Governance 

Dag Elgesem er filosof, ansatt professor i IKT og samfunn ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Anja Salzmann er stipendiat ved samme institutt, engasjert i et prosjekt om nyhetsjournalistikk og mobilteknologi.

Møteleder: Anders Johansen

Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialiserte kunnskapar - et intervju av Anders Johansen

Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialiserte kunnskapar - et intervju av Anders Johansen

January 16, 2020

Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialiserte kunnskapar: Kva må gjerast?'

Berekraft-krisa er kompleks. Ingen ekspertise eller disiplin kan aleine gjere greie for det som er i ferd med å skje.

FNs berekraftmål er ein illustrasjon på alvoret i denne epistemiske utfordringa: I samfunn der kunnskapen blir stadig meir spesialisert, er det meir enn nokon gong bruk for kompetanse i omsetjing mellom vitskaplege kulturar og for refleksjon over faga sine føresetnader og begrensningar.

Professor emeritus Gunnar Skirbekk blir intervjuet av professor Anders Johansen i etterkant av Gunnar Skirbekks foredrag for Forum for vitenskap og demokrati.

Foredraget ble arrangert i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App