Forum for vitenskap og demokrati
Helene Muri: Geofiksing

Helene Muri: Geofiksing

October 19, 2018

Vi har endret vårt klima ved å slippe ut klimagasser i atmosfæren for å drive vårt moderne samfunn. Skal vi nå gå aktivt inn å manipulere klimaet for å forsøke å begrense skadene av det vi allerede har gjort?

«Geoengineering», eller «geofiksing» på godt norsk, omfatter alle bevisste forsøk på å påvirke klimaet. Noen ser dette som jordens redning, andre frykter at det vil forverre problemene. Er løsningen på klimakrisen av teknologisk art? Er det forskningen som skal finne den for oss? Helene Muri har i år publisert blant annet om konsekvensene av å skygge for solen ved å slippe aerosoler opp i atmosfæren og gjøre skyer over havene hvitere. 

Kommentar: Helge Drange

Helene Muri er forsker ved NTNU. Hun har sin doktorgrad i atmosfærisk, oseanografisk og planetarisk fysikk fra Oxford University.
Helge Drange er professor ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

Sted:           Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:  Ingjald Pilskog

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.

Dag O. Hessen: Sannhet til salgs

Dag O. Hessen: Sannhet til salgs

October 19, 2018

Universitetene er kommet under press fra en bedriftskultur som setter grunnleggende akademiske verdier i fare.

Økt konkurranse på grunnlag av målbare resultater og med sikte på økonomisk nytte har ført til svekkede kvalitetskrav og storproduksjon av rene trivialiteter. Ingen unngår å merke dette presset i sitt daglige virke «Det er vanskelig å akseptere at jeg ikke har gode nok arenaer til å prøve ut mine beste ideer», skriver Hessen i sin siste bok. «Jeg misliker å stadig måtte skifte fokus, skreddersy søknaden til utlysningens ordlyd og «selge inn» min forskning som mer nytteorientert enn den strengt tatt er.» Må vi avfinne oss med dette? Er det mulig å gjenvinne noen tapte skanser?

Kommentator: Margareth Hagen

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har nylig utgitt boken Sannhet til salgs. Et forsvar for den frie forskningen.
Margareth Hagen er professor i italiensk litteratur og prorektor ved Universitetet i Bergen.

Sted:               Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:      Anders Johansen

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.

Espen Søbye: Statistisk Sentralbyrå og ideen om offisiell statistikk

Espen Søbye: Statistisk Sentralbyrå og ideen om offisiell statistikk

October 18, 2018

Espen Søbye har nylig hevdet at Statistisk Sentralbyrå svikter en viktig oppgave: å være infrastruktur for det offentlige ordskiftet (Morgenbladet nr. 1/5.–11. januar 2018). Striden om Statistisk Sentralbyrå handler ikke først og fremst om Meyer vs. Jensen, men om at Byrået har overlatt viktig statistikkproduksjon til andre aktører eller at denne nå styres av «betalt etterspørsel» og departementene behov. Dermed svekkes innsatsen for å gjøre allmennheten i stand til å kontrollere maktutøving og markedsaktører. Hvorfor er vi kommet i denne situasjonen? Er det for sent å snu? Er Statistisk sentralbyrå i dag i stand til å forsvare ideen om offisiell statistikk?  

Espen Søbye, forfatter, debattant og kritiker, har med noen opphold vært ansatt i Statistisk sentralbyrå siden 1985. Han har gitt ut en rekke arbeider om statistikk, blant annet Tallenes fortellinger (2001) og Folkemengdens bevegelse 1735–2014 (2014). Seinere i år kommer Fakta om olje, som handler om hvordan den kvartalsvise investeringsstatistikken ble til.

Sted:                Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:       Tor Halvorsen

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.

Niels Christian Geelmuyden: Pillebefinnende

Niels Christian Geelmuyden: Pillebefinnende

October 18, 2018

Hvilke interesser styrer utviklingen av kunnskap om legemidlene og deres virkninger? Hvorfor gir forskning finansiert av legemiddelindustrien så mye mer positive resultater enn uavhengig forskning? Hvorfor er det så mye forskning som aldri blir publisert? Er skillet mellom forskning og markedsføring i ferd med å bli utydelig? Hvor mye penger står på spill? Hvor mye liv og helse?

Kommentatorer: Edvin Schei og Roger Strand

Niels Christian Geelmuyden er journalist og forfatter. I seinere år har han utgitt flere samfunnskritiske bøker om mat, drikke og medisiner. Med Sunnheten på bordet (2016) vant han i fjor sølvmedalje i kokebøkenes VM i kategorien helse og ernæring. Pillebefinnende. Hva vet vi om medisinene vi tar? (2017) er hans foreløpig siste bidrag på dette feltet. 

Edvin Schei er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.
Roger Strand er professor ved Senter for vitenskapsteori, UiB.

Tid:                torsdag 18. januar 2018, kl. 15.00 – 16.30
Sted:              Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:      Anders Johansen

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.

Ingerid S. Straume – En menneskeskapt virkelighet

Ingerid S. Straume – En menneskeskapt virkelighet

October 18, 2018

Etiske dilemmaer i forbindelse med klimaendringer viser seg tydelig i utdannings-situasjoner. Man skal gi unge håp om fremtiden – samtidig som man vet at egne handlinger bidrar til å hindre bærekraftig utvikling.

I en nylig utkommet bok drøfter Ingerid S. Straume hvorfor så mange snakker om klimaendringer, men ikke gjør det som kreves. Hun belyser problemet i full bredde, og inviterer alle fag og disipliner, særlig ‘utdannere’ på alle nivåer, til å være med på en gjennomtenkning av sin egen rolle. Straume hevder at det er mulig å finne en vei videre – men ikke ved å insistere på politisk nøytralitet.

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima. 

Forsker og/eller aktivist?

Forsker og/eller aktivist?

October 18, 2018

Tidligere i høst gikk aksjonen Besteforeldre mot global oppvarming løs på Cicero-senterets siste klimarapport: Klimavalg 2017. Er det fagetisk forsvarlig å uttrykke seg så balansert, og med så mange forsiktige forbehold, at det kan brukes til å begrunne nær sagt en hvilken som helst politikk?

Med utgangspunkt i denne kritikken kan det føres en mer generell diskusjon om forskerintegritet og samfunnsansvar. Kan vi overlate til andre å trekke de politiske konsekvensene av kunnskapen vi utvikler? Hvor tydelig kan vi selv si fra uten å sette vår faglige autoritet på spill?

Halfdan Wiik: Må forskning være politisk tannløs? Om Cicero-senterets klimarapport før stortingsvalget.

John Gunnar Mæland: Føre-var-prinsippet og kravet om sikker kunnskap – et samfunnsmedisinsk perspektiv.

Ragnar Fjelland: Vitenskapelig usikkerhet som skalkeskjul for unnfallenhet? Et vitenskapsteoretisk perspektiv.

Tid:   torsdag 9. november 2017, kl. 15.00 – 16.30
Sted:  Christie Café (Godt Brød)
Møteleder: Anders Johansen

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.

Anne Karin Sæther: Oljelandet i klimakampen

Anne Karin Sæther: Oljelandet i klimakampen

October 18, 2018

Norge vil være et ledende klimaland, men tjener samtidig godt på olje og gass som gir store CO2-utslipp.

Denne vanskelige dobbeltrollen er temaet for boken De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen, skrevet av Anne Karin Sæther. Hun kommer til Forum for vitenskap og demokrati for å fortelle om intensjonene i starten av oljepolitikken på 1970-tallet og klimapolitikken på 1980-tallet. Hvilke mål satte man seg den gang og hvilken relevans har disse tidlige målene i dag? Hvordan har man oppnådd at norsk olje og gass blir omtalt som «klimavennlig»?

Tid:              tirsdag 29. august kl. 15.00 – 16.30
Sted:           Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:  Peter M. Haugan

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.

Stefan Collini: Universities and “accountability”: Lessons from the UK experience

Stefan Collini: Universities and “accountability”: Lessons from the UK experience

October 18, 2018

Universities must be ‘accountable’ to society. This proposition is endlessly repeated in contemporary debates about higher education. But what does ‘accountability’ mean, and by what measures can an appropriate form of accountability be ensured?

The United Kingdom has in recent years imposed a series of new demands on universities under this heading, and this lecture examines the character of these demands and warns of some of the damaging or counter-productive effects which can be produced when such measures take a misconceived managerialist form.

Stefan Collini is Professor Emeritus of Intellectual History and English Literature at Cambridge University. His recent books include Absent Minds: Intellectuals in Britain (2006); Common Reading: Critics, Historians, Publics (2008); and Common Writing: Essays on Literary Culture and Public Debate (2016).

In recent years he has also been an influential voice in debates over the character of higher education, notably with What Are Universities For? (2012) and Speaking of Universities (2017). He is a Fellow of the British Academy and of the Royal Historical Society, and a frequent contributor to The London Review of Books, The Times Literary Supplement, The Guardian, The Nation, and other periodicals.

Sted:                  Egget, Studentsenteret
Møteleder:         Anders Johansen

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.