Forum for vitenskap og demokrati

Anne Karin Sæther: Oljelandet i klimakampen

October 18, 2018

Norge vil være et ledende klimaland, men tjener samtidig godt på olje og gass som gir store CO2-utslipp.

Denne vanskelige dobbeltrollen er temaet for boken De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen, skrevet av Anne Karin Sæther. Hun kommer til Forum for vitenskap og demokrati for å fortelle om intensjonene i starten av oljepolitikken på 1970-tallet og klimapolitikken på 1980-tallet. Hvilke mål satte man seg den gang og hvilken relevans har disse tidlige målene i dag? Hvordan har man oppnådd at norsk olje og gass blir omtalt som «klimavennlig»?

Tid:              tirsdag 29. august kl. 15.00 – 16.30
Sted:           Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:  Peter M. Haugan

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Norce Klima.